گواهینامه آموزشی ایزو گواهینامه آموزشی ایزو

گواهینامه آموزشی ایزو

گواهینامه آموزشی ایزو ISO

گواهینامه آموزشی ایزو ISO ازجمله مدارک آموزشی مورد نیاز اکثر کاربران، متقاضیان و حتی دانشجویان بمنظور کسب اطلاعات و دانش فنی درحوزه استانداردهای ایزو ISO و آشنایی باانواع سیستمهای مدیریتی متعارف درسطح دنیا میباشد. گواهی نامه آموزشی ایزو و دوره های مربوطه ایزو بصورت مکاتبه ای ، حضوری ، سازمانی و خصوصی برگزار میشود.


گواهی نامه آموزشی ایزو شامل انواع گواهینامه ایزو بخصوص انواع عمومی و سیستمهای مدیریتی عمومی میشود مانند: ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میشود. دوره ها شامل دوره های مبانی و مقدماتی ایزو همچون دوره مقدماتی آشنایی ایزو همچون ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو 45001, HSE , IMS ،دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ، دوره های پیشرفته مستند سازی و کاربردی سیستمهای مدیریتی، دوره های ممیزی داخلی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستمهای مدیریتی همچون سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و انواع دوره های مورد نیاز متقاضیان میباشدکه گروه مشاورین سپاهان مدیریت برگزاری دوره های مورد نیاز متقاضیان بصورت مکاتبه ای و حضوری و سازمانی وهمچنین خصوصی میباشد.


گواهی آموزشی ISO مستلزم شناخت گواهینامه ایزو میباشد و اینکه بدانیم گواهینامه ایزو چیست؟ گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات و صادرات و تبلیفات و رقابت و برند سازی و منظورهای دیگر میباشد و براساس سیستمهای مدیریتی مورد نیاز شرکتها درجهت فرآیندهایشان تهیه و تدوین گردیده است.


گروه مشاورین سپاهان بعنون یک مرکز معتبر درحوزه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO, HSE, IMS, CE, گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدیریت برگزاری دوره های آموزشی گواهینامه آموزشی ایزو رادارد.
با مرکز تماس بگیرید.

نویسنده

Super User

Super User

Please publish modules in offcanvas position.