گواهی نامه CE گواهینامه CE

 CE

گواهی نامه CE گواهینامه CE

گواهینامه CE تحت عنوان CE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست وهرسازمان دریافت کننده گواهینامه CE بادرج نشان CE برروی محصولش نشان می دهد محصولش ازنظر ایمنی قابل اعتبار و تایید میباشد واز نظر ایمنی هیچ خطری برای استفاده کنندگان ندارد و قابل اطمینان میباشد. بنیانگذار گواهی نامه CE اتحادیه اروپا میباشدکه جهت کنترل هرچه بهتر و نظارت برروی محصولات تولید شده دراروپا یاواردات بدان کشور برروی محصولاتش درج میشد. بهمین جهت هرشخص و شرکت متقاضی تولید کننده ایکه قصد صادرات داشت بایستی الزامات گواهی نامه CE رارعایت میکرد. الزامات CE مرتبط باهر محصول متفاوت میباشد. درواقع هرمحصول دارای استاندارد منحصربه خودش راداردکه بایستی الزاماتش ازطرف تولیدکننده اش رعایت میشد. نشان ce و گواهینامه سی ای آنقدر دراروپا و خارج ازاروپا مورد استقبال و توجه قرار گرفت و اهمیت پیدا کردکه تاامروز تبدیل شدبه یک ابزار مهم و تبلیغاتی جهت تولید کنندگان و صادرکنندگان. مشاهده میشودکه خیلی از شرکتها بدون اینکه درک درستی ازگواهینامه ce داشته باشند تنها جهت صادرات و تبلیغات اقدام میکنندبه درج CE برروی محصولاتشان تافقط روی محصولشان نشان CE درج شود درصورتیکه هیچکدام ازالزاماتش رارعایت نمیکند. مشکل دیگراین میباشدکه شرکتهای متقاضی بدلیل عدم آگاهی گاها دردام افراد و شرکتهایی میافتندکه گواهی نامه های صادر شده شان فاقد اعتبار میباشد ولی شرکت متقاضی تنها وقتی بدنبال صادرات میرود متوجه میشودکه گواهینامه CE اش فاقد اعتبار جهانی میباشد . گاها ازطریق شکایات مشتریان و پیگیری شکایات هم متوجه میشوندکه گواهینامه CE دریافتی آنها فاقد اعتبار میباشد. متاسفانه بدلیل عدم نظارت و کنترل درست تنها زمانیکه بنابه دلایل گفته شده شرکت دارای گواهینامه CE جهت استعلام اقدام میکند متوجه میشود وتنهاآن زمان شرکت صادرکننده مورد بازخواست قرار میگیرد وباآنها برخورد خواهد شد.

گواهی نامه CE جهت تمام محصولات و صنایع کاربرد ندارد و جهت استفاده یکسری ازشرکتهای تولید کننده الزامی میباشد. بعنوان مثال شرکتهای تولیدکننده محصولات غذایی و ... نیازی ندارندبه دریافت گواهینامه CE و گواهینامه CE اساسا بدردشان نمیخورد وبرای آنها کاربرد ندارد. امابرای شرکتهای فعال درزمینه ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی، مصالح ساختمانی و ... جهت صادرات موردنیاز میباشد.

گواهی CE درراستای پیاده سازی و الزاماتش موارد مشابه بسیاری با ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت) دارد بهمین دلیل شرکتهای دارای گواهینامه CE درراستای اهدافشان نیازدارندبه دریافت گواهینامه ایزو 9001 البته الزامی نیست اما استاندارد ایزو 9001 بعنوان پیش نیاز جهت شرکتهای دارای گواهینامه CE میباشد پس بهترست جهت رفاه و پیشبرد بهینه اهداف و عملکرد شرکتهای متقاضی گواهینامه CE همزمان جهت اخذ گواهینامه ISO 9001 نیز اقدام نمایندتا بتواند درحوزه پیاده سازی CE پیشرفت بهتر و بیشتری داشته باشد. پس توصیه میشودبه شرکتهای متقاضی گواهی CE که همزمان جهت دریافت گواهینامه ایزو9001 هم اقدام نمایند.

استاندارد CE ازطرف مراجعی صادرمیشودکه زیرنظر سازمانهایی بانام اختصاری NB اعتباردهی میشوند و فعالیت میکنند. شرکتهای متقاضی گاها بدلیل عدم آگاهی درباره مراجع صادرکننده معتبر گواهینامه CE دردام افراد سودجویی میافتندکه گواهینامه های غیرمعتبر و تقلبی رابه آنها ارائه میدهد و وقتی شرکتهای متقاضی جهت صادرات جهت کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام میکنند متوجه میشوندکه متاسفانه گواهینامه  CE آنها فاقد اعتبار جهت صادرات میباشدو البته تمام شرکتها برایشان مهم نیست گواهینامه CE آنها دارای اعتبار باشد یانه اما چیزیکه مهم هست این میباشدکه حتما و حتما بایستی جهت صادرات ازمراجع صادرکننده معتبر زیر نظر NB گواهینامه خودرا دریافت کنند.
گواهی نامه CE  سه نوع دارند البته اصل این میباشدکه دو نوع ( گواهی نامه اورجینال، گواهینامه خوداظهاری (اظهار نامه) میباشد اما یک نوع دیگر ( گواهینامه انطباقی ) ساخته و پرداخته ما ایرانیهاست. درزیر اختصارابه انواع گواهینامه های CE میپردازیم.

گواهینامه اورجینال: معتبرترین گواهینامه جهت صادرات میباشدکه باآن میتوان جهت کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادرات کرد. گواهی نامه اورجینال دارای یک کد چهاررقمی میباشد.

گواهینامه خوداظهاری ( اظهارنامه ) :باداشتن گواهینامه خوداظهاری خود تولیدکننده اظهار میکندکه تمام موارد گواهینامه CE رارعایت کرده و آزمایش بعهده خودشرکت تولیدکننده میباشد. با گواهینامه CE نمیتوان باکشورهای عضو اتحادیه اروپا همکاری کرد وبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمیتوان صادرات کرد.

گواهینامه انطباقی: گواهی نامه انطباقی بنوعی مدرک معادل هستند و ساخته و پرداخته ما ایرانیها هستند و با آنها نمیتوان صادرات کرد و ازلحاظ هزینه فقط مقرون بصرفه میباشند. اغلب شرکتهای ایرانی گواهینامه انطباقی را دریافت میکنند.

نشان CE رااز مراجع معتبر دارای عضویت NB بخواهید و جهت صادرات حتما جهت دریافت گواهینامه اورجینال اقدام نمایید. دردریافت گواهینامه CE حتما درباره شرکت صادرکننده باتحقیق و اطلاع کافی اقدام کنید. هنگام اخذ گواهینامه CE همزمان جهت اخذ گواهینامه ISO 9001 هم اقدام نمایید.
گروه مشاورین سپاهان آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی درزمینه گواهی نامه  CE و انواع آن بشما متقاضیان محترم میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.