گواهینامه ISO 15189 گواهی نامه ایزو15189

 15189

گواهینامه ISO 15189 گواهی نامه ایزو15189

گواهینامه ISO15189 ازسری استانداردهای 15000 میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی وتمامی صفرتا صد روند آزمایشگاه رااز زمان ورودبه آزمایشگاه تالحظه جوابدهی آزمایش شامل میشود وبایستی کل روال وفرآیندها و روش و دستورالعملها اززمان ورودبه آزمایشگاه تالحظه جوابدهی آزمایش برایش تعریف شود وطبق همان روشها حتما بایستی عمل شود. استاندارد ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه بیان میکند تمامی مراحل آزمایش اززمان نمونه گیری تازمان جوابدهی ازلحاظ کیفی بایستی زیرنظر مسئول کیفی آزمایشگاه باشد وتمامی مراحل آزمایش زیرنظر مسئول کیفی مدیریت شود و تحت کنترل قرار گیرد. همچنین سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه ISO 15189 بیان میکند جواب آزمایشها توسط مسئول فنی آزمایشگاه ازلحاظ کیفیت بایستی چک شود. استاندارد ISO 15189 ازسری استانداردهای خصوصی میباشدکه بدلیل عمومیت نداشتن ناشناخته میباشد بهمین جهت بسیاری سازمانهای فعال درزمینه آزمایشگاه نمیدانندکه میتوانند بااخذ استاندارد ISO 15189 خدمات آزمایشگاه خودرا باکیفیت بهتر ارائه دهند. سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی ISO 15189 بدلیل حساس بودن آزمایشگاههای مراکز آزمایش تشخیص طبی بسیار کمک کننده میباشدتا آزمایشگاه بامدیریت کیفی و فنی جوابهایی دقیق وبی نقص تر دراختیار مشتری قرار دهد وتمامی تجهیزاتش ازلحاظ کیفی مورد سنجش قرارگیردو باامکانات و تجهیزات بهتر خدماتش رابا کیفیت بهتر ارائه دهد.

گواهی نامه ایزو15189 سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه درحقیقت سیستم پیشرفته استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 میباشدکه ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 و سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO 17025 میباشد واز الزامات دو استاندارد ایزو 9001 و الزامات استاندارد ایزو 17025 تشکیل شده است. استاندارد ISO 15189 درحقیقت الزامات دو استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 وهمچنین سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO 17025 را تعریف میکند بهمین جهت بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامه ISO 15189  قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه ISO 15189 استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 و استاندارد ISO 17025 رانیز طراحی و پیاده سازی کند. استاندارد ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه بدلیل اینکه سیستم پیشرفته سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 میباشد بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید تابتواند هرچه بهتر سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه راطراحی وپیاده سازی کند. البته سازمان متقاضی اخذ دریافت گواهینامه ISO 15189 ( سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه ) ملزم نیست استاندارد ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) رانیز دریافت کند اما بهترست استاندارد 9001 رانیز قبل یا همزمان بااستاندارد ایزو 15189 دریافت کند.

گواهی نامه  ISO 15189وعمده سوالات پیش آمده درباره گواهینامه ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه بدین شرح میباشد: مراحل اخذ گواهینامه ISO 15189 ، مراکز معتبر صادرکننده گواهینامه ISO 15189 ، نحوه استعلام گواهی نامه ISO 15189 ، آموزش  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه و نحوه گرفتن مدرک ISO 15189 ، ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ISO 15189 ، نحوه اخذ گواهینامه ISO 15189 ، شرایط دریافت گواهی نامه ISO 15189 و بسیاری سوالاتیکه ممکنست پیش بیاید.

 مرکز مشاوره سپاهان آماده  هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه ISO میباشد
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.