گواهینامه ISO 10001 گواهی نامه ایزو 10001

 10001

گواهینامه ISO 10001 گواهی نامه ایزو 10001

گواهینامه ISO 10001 باعنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان-کدهای (منشور) رفتاری) ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه درواقع یک استاندارد نیست بلکه یک راهنمای عمومی میباشدکه درجامعه بانام استاندارد شناخته شده است. سازمان متقاضی دریافت استاندارد سیستم رضایت مشتریان ISO 10001 باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتریان القا میکندبه مشتریان خودکه رضایت مشتریان برایش مهم میباشد ودر الزامات سازمان رضایت مشتری برایش دردرجه اولویت قرار دارد ودر تولیدات و خدمات سازمان تنها رضایت مشتری مدنظرش میباشد. استاندارد 10001 بامدنظر قراردادن شکایات و انتقادات مشتریان درجهت جلب رضایت مشتریان اقدام میکند.رضایت مشتریان ازدغدغه های شرکتها میباشد وشرکتهای آگاه مهمترین دغدغه و فکرشان جلب رضایت مشتریان میباشدو رضایتمندی مشتریان برایشان بسیار حائز اهمیت میباشد

گواهی نامه ISO 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان-کدهای (منشور) رفتاری بدلیل الزامات مشترکش بااستانداردهای ISO 10004  ( سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ) و ISO 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی  به شکایات مشتریان ) بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتریان دو سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 و سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایات مشتریان ISO 10002 رانیز طراحی و پیاده سازی کند البته سازمان متقاضی درخواست گواهی ایزو 10001 ملزم نیست دو استاندارد ایزو 10004 و ایزو 10002 راحتما دریافت کند و حتما سه گواهینامه رادریافت کند اما بهترست همزمان سه استاندارد ISO 10002 , ISO 10004 , ISO 10001 رابا هم دریافت کند.

گواهی ISO 10001 همچنین الزامات مشترکی داردبا ISO 9001 پس بهترست همزمان یاقبل ازطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتریان-کدهای (منشور) رفتاری ، سیستم مدیریت کیفیت راطراحی و پیاده سازی نماید البته الزامی نمیباشداما بهترست بعنوان پیش نیاز ابتدا یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت راطراحی و پیاده سازی کند. زیرابا پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باجرات میتوان گفت 80 درصد راه راپیموده است و 20درصد الزاماتش باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتریان-کدهای (منشور) رفتاری ISO 10001 برطرف خواهد شد. پس توصیه میشودبه سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو 10001 همزمان یاقبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 10001 ، استانداردهای ایزو 10002 ، ایزو 10004 و ایزو 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید البته الزام نیست اما جهت پیاده سازی و موفقیت بیشتر بهترست این کاررا بکند.

استاندارد ISO 10001 ازمزایای طراحی و پیاده سازی اش میتوان بموارد فوق اشاره کرد:

افزایش تعداد مشتریان بخاطر ایجاد حس احترام درآنها و ایجاد ارتباط دوطرفه و موثر بین سازمان و مشتری
افزایش خریدمشتریان قبلی
اطلاع از الزامات وخواسته های مشتریان
رعایت حقوق مشتریان
داشتن امتیاز تبلیغاتی سازمانهای دارای گواهی نامه ایزو10001 نسبت به رقبا
بوجود آمدن باشگاه مشتری جهت تبادل اطلاعات بین مشتری و سازمان متقاضی
جلب توجه نهادهای رسمی ودولتی وغیردولتی
وبسیاری مزایای دیگرکه سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ISO 10001 بعداز اخذ گواهی ایزو 10001 ازآن بهره مند خواهند شد.

گواهینامه ISO10001 جهت دریافتش سازمان متقاضی ممکنست باسوالاتی روبرو شود. سوالاتی ازاین دست: مراحل دریافت گواهینامه ISO 10001 ، مراجع معتبر ثبت و صدور گواهینامه ISO 10001 ، زمان دریافت گواهینامه ISO 10001 ،  آموزش سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان و آموزش ISO10001 و بسیاری سوالات دیگرکه ممکنست سازمانهای متقاضی باآن درگیر شوند.

مرکز مشاوره سپاهان آماده جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.