گواهینامه ISO 45001 گواهی نامه ایزو 45001

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

45001 

گواهینامه ISO 45001 گواهی نامه ایزو 45001

گواهینامه ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بعداز انتظار طولانی درسال 2018 منتشر گردید. استاندارد ISO 45001 درواقع جایگزین OHSAS 18001 گردیداما عنوانش همچنان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای باقی ماند. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت افراد شاغل دریک سازمان یامجموعه رابیان میکند وراهکارهایی رادر اختیار سازمان قرار میدهدکه جهت ایمنی و بهداشت افراد شاغل موثر خواهد بود و ایمنی و بهداشت افراد سازمان راتامین میکند. امروزه بهترست جهت اخذ استاندارد ISO 45001 ، بجای استاندارد OHSAS 18001 اقدام گردد. طبق الزامات اعلام شده ازسوی سازمان جهانی ایزو و IAF جهت ISO 45001 مشخص گردیدکه استاندارد ISO 45001 بایستی جایگزین OHSAS 18001 شودپس بهترست سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه OHSAS 18001 ، جهت دریافت ISO 45001 بجای OHSAS 18001 اقدام کنند. استاندارد ISO45001 بهمراه ISO14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت زیست محیطی مکمل یکدیگرند ودر کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند دو استاندارد ایزو45001 و ایزو 14001 درواقع استاندارد HSE رامیسازند ومدل HSE – MS ازتعریف دو استاندارد 45001 و 14001 تشکیل شده ودر واقع الزامات دو استاندارد ISO45001 و ISO14001 راتعریف و بیان میکند.

گواهی نامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بدلیل الزامات مشترکش باسیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بایستی قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی کند البته الزام نیست بلکه بهترست درابتدا یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 ، سیستم مدیریت کیفیت راهم طراحی و پیاده سازی نماید. ایزو 45001 نیز مانند اغلب ایزوها درکنار ایزو 9001 معنا پیدا میکند و بیشتر الزاماتش باطراحی و پیاده سازی ISO 9001 برطرف خواهد شد. ازترکیب سه استاندارد ISO9001 ، ISO45001 و ISO14001 سیستم مدیریت یکپارچه ویا IMS بدست میاید. هرسازمان سه استاندارد 45001 و 9001 و 14001 رادر سازمان خودش بطورهمزمان طراحی و پیاده سازی کند اصطلاحا میگویند سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمانش طراحی و پیاده سازی نموده است.

گواهی نامه ایزو 45001 جهت استقرارش بایستی مراحلی طی شودکه بدان اشاره میکنیم:

شناسایی و رفع نواقص موجود درسازمان جهت دستیابی به الزامات سازمان

طراحی برنامه جهت رفع نقایص موجود درسازمان

اطمینان ازدستیابی الزامات و آگاهی ذینفعان ازاثربخشی برنامه

بروزآوری OHSAS 18001 جهت دستیابیِ الزامات جدید و تهیه متغیرهای موثر

استاندارد ISO45001 عمده سوالات ممکن جهت متقاضیان درخواست گواهی نامه ISO 45001 بدین شرح میباشد: مراحل دریافت گواهی نامه ISO 45001 ، شرایط اخذ گواهینامه ISO 45001 ، ISO 45001 یا OHSAS 18001 ، فرق میان ISO 45001 با OHSAS 18001 ، طراحی و پیاده سازی ISO 45001 و ، نحوه استعلام گواهی نامه ISO 45001 ، آموزش  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و نحوه گرفتن مدرک ISO 45001 ، ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ISO 45001 و بسیاری سوالات ممکنه.
مرکز مشاوره سپاهان جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.