گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

نوشته شده توسط : / گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات / پنج شنبه, 04 خرداد 1396 15:45

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه هایی میباشدکه پیمانکاران مناقصه گزاربابت مناقصه احتمال دارداز تمامی شرکتها آنرا درخواست کنداین گواهینامه ازعمومی ترین آنهامیباشدکه جهت تمامی شرکتها کاربردی بوده و ممکنست ازآنها درون مناقصات درخواست کنند و شرکتها چون اغلب ازنوع شرکتهای نوپا و تازه تاسیس هستند احتمالاًاین گواهینامه رادر دست ندارند و بایستی آنرا دریافت کنند امادر ابتدا بایستی بدانندکه گواهینامه چیست و توسط کدام مراکز صادر میگردد و ازکجا بایدآن رادریافت کنند. گواهینامه HSE درحقیقت الزامات دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر خوددارد و درواقع الزامات دو استاندارد  فوق راتعریف میکند بااین توصیفات توصیه مابه سازمانها دریافت همزمان ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSE بهمراه یکدیگر میباشد ویا قبل ازاینکه یک سازمان هرگونه اقدام جهت دریافت HSE انجام دهد بهترست درابتدا گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ رابرای  سازمان دریافت کند وسپس بابت دریافت HSE اقدام کند البته الزام نیست یک سازمان حتماً درابتدااین دو گواهینامه رادریافت کند و سپس جهت اخذ HSE کارهای لازم راانجام دهد بلکه میتواندبه تنهایی نیزاین گواهی نامه رادریافت کند.

 مراجع صادر کننده گواهینامه HSE مانند گواهینامه ایزو هست مراجع صادر کننده گواهینامه رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند خوداین AB زیر نظر یک نهاد بالادستی بین المللی با عنوان نهاد بین‌المللی اعتباردهندگان IAF مدیریت و صادر میگردد حالا ایرانیها بنا برهر دلیلی همچون اوضاع اقتصادی نابسامان، تحریمات و طولانی بودن و هزینه بر بودن گواهینامه  فوق آمدند و یکسری مراجعی راساختندکه دارای اعتبار داخلی میباشد و جهت مقاصد داخلی کاربرد دارداین مدل گواهینامه کاملاً ساخته و پرداخته ایرانیها بوده و ایرانیها خودشان آنهارا ساختند ودر ایران صادر میگردد و باتوجه قوانین داخلی تهیه و تدوین گردیده، بدلیل اینکه ارزان و فوری بدست می آیند بسیار مورد تقاضا میباشدبا اینکه دارای اعتبار هستند امادر خصوص صادرات نمیتوان ازآنها استفاده کرد.

HSE ازلحاظ پیاده سازی دارای اهمیت بسیار بالایی میباشد و ما توصیه میکنیم به سازمانهاکه حتماًاین سیستم مدیریتی رااز درون سازمان خودشان بمرحله اجرا بکشانندوبا مستندات ارائه شده بابت پیاده سازی اقدام نماینداز محسنات گواهینامه اچ اس ای میتوان بدین موارد اشاره کرد. الزامات بیان شده درون گواهی HSE شرکت راهمراهی میکند تابداند و بتواند آندسته عوامل که محیط زیست رابه خطر میاندازد کنترل کرده و ازبین ببرد همچنین باعث ایمن شدن محیط کار ودر نهایت بالا رفتن انگیزه کارمندان باشد. بطور کل مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی میتوان کاهش حوادث و اتفاقات درون محیط کار ، کاهش تاثیرات و عواقب بلند مدت زندگی کارکنان باتوجه باالزامات بیان شده درون HSE و باعث کاهش خسارات و صدمات جانی جبران ناپذیر ، نقص عضو وحتی مرگ میشود، افزایش تولیدات و ارائه خدمات بیشتر، ایجاد انگیزه بالا درکارکنان و افراد شاغل شرکت بجهت کار در محیطی ایمن و عاری ازخطر، کاهش ضایعات ، کاهش ایجاد آلودگی محیط زیست ضمن فعالیتها و فرآیندها ودر نهایت کاهش آلودگی زیست محیطی مانند آلودگی آب، خاک و هوا ، حفظ منابع طبیعی جهت نسلهای آینده ، کنترل و کاهش بیماریهای ناشی ازمحیط زیست آلوده ، شکر و قدر دانی ازنعمتهای الهی وبسیاری مزایای دیگر.

گواهینامه HSE ارزان و فوری اغلب مورد درخواست شرکتها میباشدکه باتوجه بدین الزامات و مزایای بیان شده اخذ فوری و ارزان توصیه نمیشوداما چنانچه شرکتها نیازبه دریافت فوری و ارزان گواهی HSE داشتند توصیه میشود بعداز دریافت درزمان مقتضی باتوجه مستندات ارائه شده توسط مراجع صادر کننده و مطالعه مستندات خودشان پیاده سازی راتوسط یک مشاور ویا یک فرد آموزش دیده انجام بدهند.
مرکز مشاورین سپاهان HSE تمام خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد.

نویسنده

Super User

Super User

موارد مرتبط

Please publish modules in offcanvas position.