گواهینامه ایزو 30401

گواهینامه ایزو 30401

گواهینامه ایزو 30401

گواهینامه ایزو 30401 به عنوان اولین استاندارد در قسمت مدیریت دانش انتشار گردید که توانایی صدور گواهینامه را دارد. مدیریت دانش(KM) بر روی راهکار هایی که سازمان ها دانش را به وجود آورده اند و مورد استفاده قرار می دهند تمرکز لازم را کرده است. با شروع فعالیت سیستم مدیریت دانش موانع های گوناگونی مانند اختلاط زیاد با نظم های دیگر که عبارتند سیستم مدیریت اطلاعات، اطلاعات نادرست همه گیر که به حوزه اجرای سیستم مدیریت دانش است از قبیل فکر کردن در مورد خریدِ فناوری که تنها برای ایجاد ارزش افزوده مدیریت علم مناسب است به وجود آمد.

 

محتوای گواهینامه استاندارد ایزو 30401

هدف محتوای ایزو 30401 مستقر شدن مفاهیم اصلی مدیریت دانش است که عبارتند از:

1-راهنمایی کردن به سازمان هایی که می خواهند دانش سازمان را بالا ببرند.

2-مبنایی برای تحلیل و بررسی و تعیین کردن شرکت های صلاحیت دار از طریق اصول ممیزی

 

دریافت گواهینامه ایزو30401

گواهینامه استاندارد ایزو 30401 زمانی محقق می شود که استاندارد ایزو 30401 در محیط شرکت به خوبی اجرا شود. مدیریت دانش شرکتی بایستی به وسیله چرخه حیات مدیریت دانش به صورت اثرگذاری نمایش داده شود.

چهار مورد زیر ذات چرخه زندگی مدیریت دانش شرکت را در برمی گیرد و کلیه آنها باید در جهت ااهدف تجاری باشند و حداقل دربرگیرنده فعالیت های زیر باشند:

1-به دست آوردن دانش جدید: غنی کردن شرکت با دانشی که برای شرکت ناشناخته و مجهول است.

2-فعالیت علم موجود: استفاده کردن از دانش موجود در شرکت برای فعالیت بهتر کارکنان و تصمیم گیری های خوب مدیران است.

3-حفاظت از علم موجود: حفظ دانش شرکت تا از طریق راه غیر صحیح از بین نرود.

4-مدیریت کردن علم غیرصحیح: حفظ کردن شرکت از کارهای اشتباه یا عملکرد نادرست که در اثر استفاده نابه جا از علم در شرکت است.

 

پس سیستم مدیریت دانش سازمانی که به جهت اخذ گواهینامه ایزو 30401 به وجود می آید باید شامل عملکردها، ابزار و کارهایی برای پشتیبانی و قدرتمند کردن انواع متفاوت جهت تبدیل شدن دانش مناسب برای اهداف تجاری باشد.

 

1-ارتباط با انسان ها: ارتباط و تبادل بین انسان ها وسیله گفتگو و بین اشخاص صاحب منفعت
2-خروج علم: با کارهایی مانند ضبط کردن، مستندسازی و کدگذاری علم می توان دانش را در اختیار اشخاص قرار داد
3-استخراج و ترکیب: شامل کارهایی مانند دسته بندی کردن علم، سنتز، رسمی کردن، طبقه بندی کردن می شود
4-درونی کردن علم: ایجاد محیطی آرام برای کسب دانش و یادگرفتن آن.

 

شرایط موردنیاز برای دریافت گواهینامه ایزو  30401

شرکت ها برای اینکه بخواهند استاندارد ایزو 30401 را اخذ کنند بایستی بتوانند در محیط شرکت استاندارد ایزو 30401 را پیاده سازی کنند و چهار چیز اصلی که برای پیشرفت سیسم مدیریت علم لازم است دارا باشند:

1- وظایف: مسئولیت ها شامل وظایف کاربران سامانه و اشخاصی که قادر به حسابرسی هستند.
2- فرآیندها: معرفی کردن فعالیت های تجاری و علمی، راهکارها، دستورالعمل ها، اصول و ارزش ها.
3- فناوری و زیربنا: شبکه های دیجیتالی، محیط کاری غیر حضوری و حضوری و بقیه ابزارهای مورد نیاز.
4- حاکمیت: هم سو بودن استراتژی، توقعات و وسایل های مطمعن موردنیاز برای فعالیت سامانه مدیریت علم.
 

اهمیت اخذ گواهی نامه ایزو 30401

دریافت گواهینامه ایزو 30401 به چند علت مهم است که در زیر بیان می شود.

اهدف این گواهینامه ایزو 30401 تولید کردن نتیجه های پربار است. رأس این نتیجه های پربار استفاده از علم کاربردی است. علم شرکت در حال تبدیل به یک جداکننده اصلی برای تاثیر بخشیدن، همکاری توسعه یافته و رقابت است.
در حال حاضر سیستم دانشی تلاش می کند تا در بیشتر کشورها نقش مهم و اصلی کسب کند. اکثر سازمان های اقتصاد دنیا دوست دارند که به اقتصاد دانشی تبدیل شوند. منبع اصلی ثروت در اقتصاد دانشی کارگر ذهنی است و کارگر فیزیکی چندان اهمیتی نداردکه این مورد از بارزترین اهداف گواهینامه ایزو 30401 است.
موسساتی که عملکردهای مشابه داشتند می توانند به وسیله آموزش مدیریت دانش مهارت های بالایی برای خود به دست آورند.
علت اصلی از ایجاد مدیریت دانش استفاده نشدن نیروی انسانی است. در بیشتر شرکت ها علم حیاتی در مغز افراد متخصص محفوظ می ماند و همواره ترس از بین رفتن آن وجود دارد اما در شرکت های دیگر نیروی باهوش انسانی وجود دارد اما از دانش کافی برخوردار نیستند.

 بنابراین دلایل گفته شده مشخص می کند که گواهی ایزو 30401 می تواند به عنوان یک استاندارد مهم برای موفقیت شرکت ها به حساب آید.

Please publish modules in offcanvas position.