لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو تنها یک عبارت و عنوان هست و متقاضیان اخذ استاندارد ایزو بااین عنوان بدنبال مراکزی هستندکه بتوانند ازطریق آنهابه گواهینامه ایزو برسند و اغلب تنها هدفشان رسیدن بدین گواهی هست و درحقیقت بایستی بدانها گفت لیستی وجود ندارد بااین عنوان و باید برایشان توضیح داد گواهینامه های ایزو دو تیپ هستند و بطور کلی ازدو دسته مرجع صادر میشوند: IAF و غیر IAF . دراینجا جهت آگاهی متقاضیان عزیزبه تعریف دو عبارت میپردازیم و دو مرجع رابه اختصار جهت آشنایی بیشتر کوتاه و مختصر توضیح میدهیم. مراجع صادر کننده ایزو رادر اختصار CB مینامندکه خودشان تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنندکه بهشان اعتبار میدهد ودر آخر IAF بعنوان یک نهاد بین المللی اعتبار دهی بدین AB اعتبار میبخشد. هرکشور AB هایی داردکه درسطح بین المللی فعالیت میکنند و زیر نظر IAF فعالیت دارند و بعبارتی نمایندگان IAF هستند. تنها AB ایرانی تحت اعتبار IAF مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یاهمان NACI میباشد و همینطور دیگر کشورها نمایندگان و AB هایی دراین سطح اعتبار دارند بعنوان مثال میتوان از AB های ( ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS ) وغیره نام برد و بدانها اشاره کردکه ازلحاظ قیمت و اعتبار متفاوتند و دارای نوسان هستند. غیر IAF نیزدسته دیگر مراجع هستندکه ایرانیها ساخته اند و یعنی ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و بنابر هردلیلی مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و بیشتر تحریمات ایرانیها آمدند AB و CB هایی ساختندکه درون ایران ساخته شده و اعتبار میگیرند و زیر نظر IAF نیستند و بدانها غیر IAF میگویند و تعدادشان زیادست و روزبروز درحال افزایش هستند واین باعث برندهای زیادی شده و همگی دارای یک سطح اعتبارند و تنها اشکال مختلفی دارند و اختلاف قیمتها بدلیل دندانگردیست والا ازنظر سطح اعتبار همگی دریک سطحند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو باتوجه بدینکه باچه هدفی یک شرکت میخواهد ایزو بگیرد متفاوتست بدین معناکه چنانچه بخواهد بابت صادرات اقدام کندبه اخذ گواهی ایزو حتما بایستی ازطریق AB های تحت اعتبار IAF استفاده کرده و بهره ببرد ودر خصوص مناقصه نیز بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار ممکنست نیازبه گواهینامه دارای اعتبار IAF باشدکه بعیدست و درمواقع نادر همچین اتفاقی میوفتد. درباقی موارد مثل مناقصات (باتوجه توضیح داده شده) ، رقابت ، تبلیغ ، برند سازی ، بهره وری و پیشرفت ، پیشی گرفتن ازرقبا، جذب مشتری وهر منظور دیگر نوع غیر IAF گواهی ایزو کفایت میکند.

لیست شرکتهای ایزو  و مراجع و مراکز صادر کننده ایزو بدلیل اینکه ناشناخته هستند سازمانها رامجاب میکنندتا بدلیل ناشناخته بودنشان درون فضای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو کنند و ممکنه بامراکزی دراین بین بربخورندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر و بامهارت فتوشاپ شده اند که نمیتوان تقلبی بودنشان رافهمید و تشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو درخواستی و دریافتی خودشان مطمئن شوند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

Please publish modules in offcanvas position.