لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای گواهی دهنده و صادر کننده ایزو تمامی انواع استاندارد ایزو راشامل میشود. تمام انواع ایزو ازطریق مراجع IAF و غیر IAF صادر میشود بدین معناکه انواع عمومی گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه یااینکه تقریبا معمول و عمومی همچون سیستمهای مشتری مداری گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . آیتم های تخصصی همچنین : ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی . و تمام اینها تحت نظر IAF و غیر IAF مدیریت میشوند و صادر میگردند.

AB های فعال زیر نظر IAF درهر کشور مختص خودش هست تنها مرجع فعال AB ایرانی مرکز ملی صلاحیت ایران NACI میباشد. AB ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره رامیتوان نام بردکه ازلحاظ قیمت باهم متفاوتند و دارای نوسان هستند. یکسری AB نیزهستند درون ایران فعالیت میکنند و تحت نظر نهاد IAF نیستند و بدین مراجع غیر IAF میگویندکه AB و CB ساختگی ایرانی هستند و درون ایران صادر میشوند وبرای همین بهشان غیر IAF گفته میشودکه سریع و فوری و آسان بدست میایند وبه نسبت گواهینامه IAF بیشتر تقاضا دارد مگر اینکه اخذ ایزو بمنظور صادرات انجام شودکه بایستی سازمان ازنوع IAF بهره بگیرد و دنبال لیست شرکت ایزو IAF باشد و چنانچه توانایی مالی داشته باشد توصیه میشود جهت بهره وری بیشتر ازطریق AB تحت اعتبار IAF اقدام کندبه اخذ ایزو .

لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجاب میکند بدلیل ناشناخته بودنشان درون گوگل جستجو کنند و اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنند و ممکنه دراین میان بامراکزی برخورد کندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر فتوشاپ شده اند که نتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره گروه مشاورین سپاهان میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه مشاورین سپاهان بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

Please publish modules in offcanvas position.