دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

مستندات ایزو شامل دستورالعملها (کنترل مستندات ، کنترل سوابق کیفی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت ، کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق ، آموزش ، بهبود مستمر ، تجزیه و تحلیل داده ها ، تامین کالا (خرید) ، رسیدگی به شکایات مشتریان ، سنجش رضایت مشتریان ، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، فروش و مناقصات ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ، شناسایی الزامات قانونی و مشتریان ، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و  بهداشت ، کنترل عملیات ، طرح کیفیت (عمومی) ، طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، پایش و اندازه گیری عملکرد HSE ، پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون) ، تسهیلات پزشکی ، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ، گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک ، رعایت HSE در تجهیز کارگاه ، مدیریت ریسک و فرصت ها ، مدیریت تغییرات( IMS ) ، یکپارچگی سرمایه ، مدیریت دانش و  تخمین منابع و هزینه های اجرائی فعالیت ها و مشخص نمودن فعالیت ها به ترتیب هزینه ، تهیه ساختار تفکیکی پروژه ، تهيه گزارش تجزيه و تحليل هزينه كلي پروژه ، آيين نامه پرسنلي ، فن آوری اطلاعات ، اصول منشی گری ، مقابله با حریق و پیشگیری از آن ، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط ،  ایمنی در برق ، ایمنی در جوشکاری و برشکاری ، رعایت HSE عمومی ، HSE پیمانکاران ، سیستم مجوز کار، بازدید HSE دوره ای از اصناف و اماکن ، حفاظت از سایت و غیره)، فرمها و چک لیستها (فهرست مستندات ، توزیع مستندات ، فهرست مستندات برون سازمانی ، فهرست سوابق کیفیت ، اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه ، پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، جدول زمانبندی سالیانه ممیزی داخلی ، برنامه ممیزی داخلی ، چک لیست ممیزی ، گزارش عدم انطباق ، شناسنامه شغل ، صورتجلسه خدمت(محصول) نامنطبق ، گواهينامه ، شناسنامه فرایند ، گزارش  پایش و اندازه گیری فرآیند، گزارش حوادث، ارزیابی تامین کنندگان کالا (خدمات)، ثبت شکایات مشتریان ، پیگیری شکایات و نظرات مشتریان ، نظرسنجي از مشتریان ، تجهیزات اطفا، حريق ، ليست قراردادها ، لیست تجهیزات فن آوری اطلاعات، درخواست خدمات نرم افزاری / سخت افزاری ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، اقدامات کنترلی جنبه های بارز زیست محیطی ، لیست پیشگیری از آتش سوزی ، لیست تجهيزات اطفاء آتش سوزی ، شناسایی مخاطرات شغلی ، ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی ، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه ، گزارش هفتگي HSE ، پايش و اندازه گيري سیستم مدیریت HSE  ، شناسنامه ماشین آلات ، برنامه‌ريزي نگهداری و تعميرات پيشگيرانه ، وضعيت كنترل / كاليبراسيون تجهيزات پايش و اندازه‌گيري ، ارزیابی تامین کنندگان خدمات ، چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران ، مجوز کار در ارتفاع ، مجوز کار در فضای بسته ، برنامه سالیانه بازدیدHSE  ادواری از اماکن و اصناف ، فرم ثبت و پیگیری مشتریان ، فرم لیست مناقصات ،  چک لیست بازدید دوره ای انبار، شناسنامه کنترلی تجهیزات بحرانی، جمع آوری و ثبت دانش، فرم ریسک ها فرصت ها و غیره) و مستندات ( نظامنامه ، خط مشی ، چارت سازمانی ، نمودار تعامل و ارتباط فرآیندها ، جریان فرآیند و غیره ). مهمترین مستندات ارائه شده محسوب میشوند.

مستندات نامبرده شامل فرمها و دستور العملها و روش اجرایی بصورت رایگان درون سایتها موجود هست و متقاضیان میتوانند رایگان دانلود کرده وازآنها بهره ببرند. درون سایتهای شرکتهای مشاوره و اطلاع رسانی و مراجع صادر کننده تمامی مستندات رایگان موجود هست و میتوانند رایگان دانلود کنند. ضمن اینکه درون کانالهای فضای مجازی نیزاین مستندات رایگان موجودست و همچنین پکیج مستندات موجود هست وبهمراه گواهینامه هابرای سازمانها ارسال میشود.

گروه مشاورین سپاهان باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران موفق رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.

Please publish modules in offcanvas position.