از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم؟

از کجا ایزو بگیریم سوال مطرح شده جهت تمامی کسانی میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند. شرکتهای متقاضی شرکت کننده درون مناقصات یکسری گواهینامه ها رانیاز دارندکه بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار ملزم دریافت آنها هستند. گواهی نامه های مورد نیاز مناقصات شامل گواهینامه ایزو, HSE, IMS, گواهینامه ایزو 9001, گواهینامه ایزو 14001, گواهینامه ایزو 45001, گواهینامه های سری مشتری مداری همچون ایزو 10001, ایزو 10002 و ایزو 10004 و گرید و رتبه انفورماتیک و گرید و رتبه پیمانکاری و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشدکه مهمترین گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درون مناقصات هستند و انواع دیگر گواهینامه های ایزو همچنین ممکنست ازشرکتها درخواست گرددو سازمانها دراینجا مواجه میشوند باانبوه سوالات درحوزه گواهینامه ایزو بجهت اینکه ایزو برایشان ناشناخته هست و یک بحث تخصصی هست واصولا اغلب شرکتها و مدیران نمیدانند اصلا ایزو چیست تااینکه بخواهند بدانند ازکجا ایزو بگیرند. دراینجا ابتدا بدین میپردازیم ایزو چیست وسپس بدان میپردازیم ازکجا ایزو بگیریم؟

ایزو یکی از گواهینامه های معتبر میباشدکه نشانگر کیفیت و استاندارد بودن محصولات و خدمات و فرآیندهای سازمان میباشد واز نیازهای اساسی هرسازمان میباشد وهر شرکتی باهر حوزه کاری استاندارد مختص خودش رادارد. درحوزه تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، در حوزه صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، درزمینه امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 و انواع استانداردهای دیگر.


مراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو شامل انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه اولین مرحله هست ودر مرحله اول بایستی مرجع صادر کننده مشخص شود. مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار نهاد بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوند ودر راس اینها IAF نهاد بین المللی قرار داردکه AB هارا اعتبار میبخشد. یکسری مراجع دیگر هستندکه غیر IAF هستند و ایرانیها ساخته اند بدین مراجع غیر IAF گفته میشودکه 500 الی 600 مرجع هستند وهرروزه برتعدادشان افزوده میشود و کار راه انداز هستند. برندهای مختلفی وجود دارندکه دارای یک سطح اعتبار هستند. گواهینامه های صادره ازسوی مراجع هرچند متنوعند و شکلهای متفاوت وگاها پر رنگ و لعاب هستند اما سطح اعتبار یکسانی دارند والبته قیمتهای متغیری دارند گاها مراجعی هستند باقیمتهای نجومی بدلیل دندانگردی گواهینامه غیر IAF ارائه و صادر میکنند واما نشانه اعتبارشان نیست بلکه اعتبارشان یکسان هست. دراین میان یکسری مراجع هستندکه تقلبی هستند و گواهینامه های تقلبی صادر میکنند و سازمانها بایدکه مراقب چنین مراجعی باشندکه گواهی نامه تقلبی صادر میکنند و سازمانها بایستی درابتدا هنگام انتخاب مرجع ازنحوه استعلام و رجیستری گواهی مورد نظر آگاه شوند.


ازکجا ایزو بگیریم مستلزم اینست قبل ازاینکه مرجع صادر کننده راانتخاب کنیم هدفمان ازدریافت گواهی نامه ایزو مطمئن شویم یعنی بدانیم گواهینامه ایزو رابرای صادرات ، مناقصات ، تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری و هر منظور دیگر بایستی هدف مشخص باشد.
گواهینامه ایزو ازمباحثی میباشدکه اغلب متقاضیان ازآن و نحوه دریافتش اطلاعی ندارند و مثلا زمانیکه هنگام مناقصه ازآنها درخواست میشود نگران شده ودرون فضاهای مجازی بادرج عناوین مختلف سرچ میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورند ویکی ازاین مراکز گروه مشاورین سپاهان میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه باسابقه درخشان اطلاعات لازم رابصورت رتیگان دراختیار شما متقاضی عزیز قرار میدهد وبه سوالات شما دراین حوزه پاسخ میدهد. تنها بایک تماس بامرکز ما اطلاعات لازم راکسب کنید.

Please publish modules in offcanvas position.