گواهینامه ایزو 29990

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه ایزو 29990

گواهینامه ایزو 29990

ایزو یک سازمانی است که از سال های قبل فعالیت خود را شروع کرده است و با جدیت به کار خود ادامه می دهد . همیشه شاهد به وجود آمدن ایزوهای جدیدتری هستیم که هر کدام از این ایزوهای جدید نسبت به قبلی با کیفیت تر است. چون که هر کدام دارای خوصصیات و عملکرد منحصر به فردی هستند شرکت ها ابتدا با بررسی فعالیت شرکت خود و اینکه کدام مورد از گواهی ایزو مناسب با اهداف و عملکرد شرکت است ایزوی مناسب را انتخاب می کنند و فعالیت خود را شروع می کنند. امروزه یک نوع ایزو جدید به وجود امده است به نام ISO29990 که جدید و به روز است. هدف این ایوز خدمات آموزشی است. که هرشرکتی که از این خدمات اموزشی در سطح شرکت خود استفاده می کند م یتواند با مهارت هایی که یاد گرفته است علاوه بر به دست آوردن کیفیت مدیریتی خوب برای دیگران خدمات آموزشی ارائه دهد. دادن خدمات اموزشی به دیگران موجب مشهور شدن شرکت از سطح ملی به سطح جهانی شود. نمونه ای از خدمات آموزشی که در سطح جهانی فعالیت دارد ISO10015 است که با نام مدیریت کیفیت- راهنمایی معرفی شده است که خدمات مهمی برای متقاضیان خود ارائه می دهند.

اما در سال 2010سازمان بین المللی ایزو، ایزو جدیدی را به جای ایزو10015 قرار داد با عنوان 29990 که نسبت به ایزو قبلی جامع تر است. این ایزو از استاندارد بهتری برخوردار است و از خدماتی که این ایزو انجام می دهد خدمات دادن برای یاد گرفتن و به دست آوردن مهارت جدید است و الزاماتی را ایجاب م یکند که آ»وزش دهندگان بهتر بتوانند خدماتی را برای افراد متقاضی فراهم آورند و از سهل انگاری در زمینه خدمات دادن خودداری کنند.هدف ایزو 29990 با ایزو10015  خدمات آموزشی بوده است اما عملکرد و فعالیت های آنها با هم تفاوت هایی دارد که در ذیل به ذکر این تفاوت ها خواهیم پرداخت.

1-ایزو10015 به عنوان یک راهنما عمل می کند و شرکت ها را در جهت مدیریت خوب آموزش می دهد تا بتوانند اقتدار مدیریتی خود را حفظ کنند. اما هدف از ایجاد ایزو 29990به وجود امدن الزامات است که الزاماتی را به وجود می آورد که همین الزامات موجب ارائه خدمات بهتری خواهد بود.این ایزو قابلیت صادر کردن گواهینامه و مشخص کردن ممیزی را دارد.

2-ایزو 10015 فقط آموزش می دهد و به مواردی که مربوط به آموزش است توجه دارد. کارهایی از قبیل پیاده سازی، نیازسنجی، بررسی و تحلیل، اثربخشی این آموزش انجام می دهند. در ایزو 29990 به یادگیری اهمیت می دهند و می خواهند که متقاضیان از خدمات آموزشی استفاده کنند و مهارت های جدیدی را به دست آورند. علاوه بر کارهایی از قبیل نیازسنجی، اثربخشی و.... که در ایزو 10015 بود به کارهایی مانند ریسک کردن شرکت ها و امور مالی توجه خاصی دارند و با جدیت به کار خود ادامه می دهند.

3-ایزو به ارائه خدمات آموزش دادن در داخل سازمان اهمیت می دهند و به سازمان های دولتی، صنعتی، نظامی و....خدمات ارائه می دهند. اما در ایزو 29990 بسازمان هایی که توانایی آموزش دادن را دارند و می توانند به صورت غیر رسمی این خدمات را ارائه دهند ایزو را ارئه می دهند تا با استفاده از این ایزو خدمات آموزشی برای  متقاضیان فراهم آورند.

4-ایزو10015 فقط به درون یک موسسه خدمات آموزشی ارائه می دهند و به نیازهایی که ممکن است در بازار ایجاد شود توجه نمی کنند اما ایزو 29990 بنیازهای بازار توجه دارند و هر مکشل یا درخواستی که متقاضیان در بازار دارند به آن رسیدگی می کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

5-ایزو  10015توجهی به یاد گرفتن متقاضی ندارند و تنها به آموزش توجه دارند و خدمات آموزشی را ارائه می دهند. اما ایزو 29990 هدفش این است که متقاضیان از خدمات آموزشی که وجود دارد چیزهای جدیدی را یاد بگیرند و با توجه به یادگیری جدید مهارت های جدیدی را به دست آورند تا با این مهارت های جدید به پیشرفت شرکت کمک کنند.

بنابراین با توجه به موارد ذکرشده در بالا متوجه شدیم که میان ایزو10015  و ایزو29990 تفاوت های زیادی وجود دارد. و سازمان جهانی ایزو در سال 2010 ایزو 10015 ویرایش یافت و ایزو 29990 بوجود آمد. شرکت ها با استفاده از خدمات آموزشی ایزو29990 می توانند با توجه یه یاد گرفتن خدمات آموزشی، مهارت های جدیدی را کشف کنند و این مهارت ها به تولیدات و جذب مشتریان کمک کند.

Please publish modules in offcanvas position.