دانلود رایگان مستندات ایزو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

مستندات ایزو شامل دستورالعملها (کنترل مستندات ، کنترل سوابق کیفی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت ، کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق ، آموزش ، بهبود مستمر ، تجزیه و تحلیل داده ها ، تامین کالا (خرید) ، رسیدگی به شکایات مشتریان ، سنجش رضایت مشتریان ، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، فروش و مناقصات ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ، شناسایی الزامات قانونی و مشتریان ، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و  بهداشت ، کنترل عملیات ، طرح کیفیت (عمومی) ، طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، پایش و اندازه گیری عملکرد HSE ، پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون) ، تسهیلات پزشکی ، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ، گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک ، رعایت HSE در تجهیز کارگاه ، مدیریت ریسک و فرصت ها ، مدیریت تغییرات( IMS ) ، یکپارچگی سرمایه ، مدیریت دانش و  تخمین منابع و هزینه های اجرائی فعالیت ها و مشخص نمودن فعالیت ها به ترتیب هزینه ، تهیه ساختار تفکیکی پروژه ، تهيه گزارش تجزيه و تحليل هزينه كلي پروژه ، آيين نامه پرسنلي ، فن آوری اطلاعات ، اصول منشی گری ، مقابله با حریق و پیشگیری از آن ، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط ،  ایمنی در برق ، ایمنی در جوشکاری و برشکاری ، رعایت HSE عمومی ، HSE پیمانکاران ، سیستم مجوز کار، بازدید HSE دوره ای از اصناف و اماکن ، حفاظت از سایت و غیره)، فرمها و چک لیستها (فهرست مستندات ، توزیع مستندات ، فهرست مستندات برون سازمانی ، فهرست سوابق کیفیت ، اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه ، پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، جدول زمانبندی سالیانه ممیزی داخلی ، برنامه ممیزی داخلی ، چک لیست ممیزی ، گزارش عدم انطباق ، شناسنامه شغل ، صورتجلسه خدمت(محصول) نامنطبق ، گواهينامه ، شناسنامه فرایند ، گزارش  پایش و اندازه گیری فرآیند، گزارش حوادث، ارزیابی تامین کنندگان کالا (خدمات)، ثبت شکایات مشتریان ، پیگیری شکایات و نظرات مشتریان ، نظرسنجي از مشتریان ، تجهیزات اطفا، حريق ، ليست قراردادها ، لیست تجهیزات فن آوری اطلاعات، درخواست خدمات نرم افزاری / سخت افزاری ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، اقدامات کنترلی جنبه های بارز زیست محیطی ، لیست پیشگیری از آتش سوزی ، لیست تجهيزات اطفاء آتش سوزی ، شناسایی مخاطرات شغلی ، ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی ، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه ، گزارش هفتگي HSE ، پايش و اندازه گيري سیستم مدیریت HSE  ، شناسنامه ماشین آلات ، برنامه‌ريزي نگهداری و تعميرات پيشگيرانه ، وضعيت كنترل / كاليبراسيون تجهيزات پايش و اندازه‌گيري ، ارزیابی تامین کنندگان خدمات ، چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران ، مجوز کار در ارتفاع ، مجوز کار در فضای بسته ، برنامه سالیانه بازدیدHSE  ادواری از اماکن و اصناف ، فرم ثبت و پیگیری مشتریان ، فرم لیست مناقصات ،  چک لیست بازدید دوره ای انبار، شناسنامه کنترلی تجهیزات بحرانی، جمع آوری و ثبت دانش، فرم ریسک ها فرصت ها و غیره) و مستندات ( نظامنامه ، خط مشی ، چارت سازمانی ، نمودار تعامل و ارتباط فرآیندها ، جریان فرآیند و غیره ). مهمترین مستندات ارائه شده محسوب میشوند.

مستندات نامبرده شامل فرمها و دستور العملها و روش اجرایی بصورت رایگان درون سایتها موجود هست و متقاضیان میتوانند رایگان دانلود کرده وازآنها بهره ببرند. درون سایتهای شرکتهای مشاوره و اطلاع رسانی و مراجع صادر کننده تمامی مستندات رایگان موجود هست و میتوانند رایگان دانلود کنند. ضمن اینکه درون کانالهای فضای مجازی نیزاین مستندات رایگان موجودست و همچنین پکیج مستندات موجود هست وبهمراه گواهینامه هابرای سازمانها ارسال میشود.

گروه مشاورین سپاهان باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران موفق رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.

Please publish modules in offcanvas position.